ALL தமிழகம் செய்திகள் மாவட்ட செய்திகள் இந்தியா சினிமா ஆன்மிகம் சிறப்பு கட்டுரைகள்
திருப்பூரில் 1500 பொதுமக்களுக்கு அரிசி பருப்பு: மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் பீடம் சார்பில் வழங்கப்பட்டது
May 12, 2020 • தமிழ் அஞ்சல் • மாவட்ட செய்திகள்

மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி சித்தர் சக்தி பீடத்தில் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி திருப்பூர் மாவட்ட தலைவி சரஸ்வதி சதாசிவம் மாவட்ட செயலாளர் செல்வராஜ்   1500 பொதுமக்களுக்கு அரிசி பருப்பு பொருட்கள் வழங்கினார்கள்