ALL தமிழகம் செய்திகள் மாவட்ட செய்திகள் இந்தியா சினிமா ஆன்மிகம் சிறப்பு கட்டுரைகள்
கபினி வனப்பகுதியில் கம்பீர நடை போடும் புலி
October 11, 2020 • தமிழ் அஞ்சல்

 

Male Tiger, Subadult cub from Kabini, Karnataka.

NIKON

PC:NARENDRA SINGH